Όλο και περισσότερο η επιστήμη αποδεικνύει ότι οι διαταραχές του ύπνου συνδέονται με σοβαρά νοσήματα, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, εμφράγματα, υπέρταση, εγκεφαλικά, κούραση, κ.α. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό ασθενών συνδέεται με συγκεκριμένη μορφολογία του στόματος και της γνάθου, που θεραπεύεται σε 3 στους 4 ασθενείς με μετακίνηση των γνάθων. Οι μετακινήσεις αυτές συνδέονται και με βελτίωση της λειτουργικότητας του στόματος αλλά και βελτιώνουν αισθητά την εικόνα του ασθενούς.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ ΓΝΑΘΟΥ