ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ


Διόρθωση σχιστίας

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση πλαγιοκεφαλίας

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση τριγωνοκεφαλίας

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση σκαφοκεφαλίας

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση υπερτελορισμού

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση εξόφθαλμου

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση βλεφαρόπτωσης

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση ασυμμετρίας κόγχων

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση ανωμαλιών γνάθου

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διόρθωση συγγενών σπίλων

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ