Σύγκλιση 2ης Τάξης

Σύγκλιση 2ης Τάξης

Οστεοτομία πιγούνι, άνω γνάθος και facelift, βλεφαροπλαστική

Σύγκλιση 3ης Τάξης

Μετακίνηση άνω και κάτω γνάθου