Ο οφθαλμικός κόγχος είναι μια πολύπλοκη ανατομική περιοχή που χρήζει εξειδικευμένες γνώσεις.  Ασχολούμαστε με την αφαίρεση όγκων, ανάταξη καταγμάτων, διόρθωση ενόφθαλμου ή εξόφθαλμου, ή θεραπεία δακρυκών νοσημάτων, συγγενείς ανωμαλίες, βλεφαρόπτωση και γενικά την αποκατάσταση του.

Οι πιο συνήθεις ανωμαλίες κόγχων είναι οι εξής:

Υπερτελορισμός

Πρόκειται για μια σπάνια συγγενή διαμαρτία στην οποία η απόσταση μεταξύ των οφθαλμικών κογχών είναι μεγαλύτερη από το φυσιολογικό. Αυτό απαιτεί εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση με τη συνεργασία νευροχειρουργών και κρανιογναθοπροσωπικών χειρουργών για την επίτευξη ενός σωστού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος.

Εξόφθαλμο

Εξόφθαλμο λέμε το μάτι που βγαίνει πέραν του φυσιολογικού από τον οφθαλμικό κόγχο.  Συχνές αιτίες του είναι υπερθυρεοειδισμός, όγκος ή τραύμα.  Στην περίπτωση του πρώτου, δημιουργείται από την διόγκωση των μυών του βολβού και εν μέρη από το λίπος.  Αφού το μάτι κινδυνεύει να ζημιωθεί από την έντονη έκθεσή του, μπορούμε να αφαιρέσουμε λίπος γύρω από τον βολβό για να πάει πιο πίσω.

Βλεφαρόπτωση

Μπορεί να είναι συγγενής (δηλαδή γεννιέσαι με αυτήν) ή επίκτητη.  Ποιο συχνή επίκτητη βλεφαρόπτωση είναι απλώς η φθορά του χρόνου. Η διόρθωση αφορά το "τσίτωμα' του ανελκτήρα. Η πτώση του κάτω βλεφάρου λέγεται εκτρόπιον και εκεί πρέπει να 'τσιτώσουμε' όλο το βλέφαρο. Και στις 2 περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τοπική αναισθησία και οι επεμβάσεις γίνονται στο ιατρείο.

Η συγγενής βλεφαρόπτωση αφορά τη μερική ή πλήρη δυσλειτουργία του ανελκτήρα σε παιδιά και διορθώνεται με χειρουργείο στον ανελκτήρα. Λόγω της μικρής ηλικίας του παιδιού, χρήζει νάρκωσης, αλλά πάει σπίτι αυθημερόν.

Ασυμμετρίες κόγχων