Σε περιπτώσεις σημαντικού τραυματισμού του προσώπου και του κρανίου που έχει ως αποτέλεσμα ζημιά στους μαλακούς ιστούς ή/και στο σκελετό συχνά απαιτείται μια ομάδα πολλών ειδικών για την επιτυχή αντιμετώπισή του, αφού συχνά περιλαμβάνει κατάγματα της άνω και της κάτω γνάθου, της μύτης, της κογχικής μοίρας και του κρανίου.

Πολύπλοκα συντριπτικά κατάγματα προσώπου/κρανίου με αέρα στον εγκέφαλο και συντριβή της βάσεως κρανίου και κόγχου