Οι συγγενείς ανωμαλίες του κρανίου και προσώπου ποικίλουν από τον πολύ απλό χαλινό της γλώσσας μέχρι σοβαρότατες κρανιοπροσωπικές δυσμορφίες.

Λόγω της πολύπλοκης φύσης του προσώπου, οι περισσότερες θα χρειαστούν τη συνεργασία πάνω από μίας ειδικότητας για την πλήρη εν καιρώ αποκατάσταση.

Οι σοβαρότερες μορφές θα χρειαστούν τη συνεργασία του κρανιογναθοπροσωπικού χειρουργού με τον νευροχειρουργό. Σε άλλες θα συμβάλει ΩΡΛ, γναθοχειρουργός, ορθοδοντικός, λογοθεραπευτής, προσθοδοντικός,  παιδοοδοντίατρος.

Επίσης, πλέον η προγεννητική ανίχνευση παίζει όλο και σημαντικότερο ρόλο στην ομαλή αντιμετώπιση και αποκατάσταση του παιδιού.

H σχιστία χείλους ή/και υπερώας είναι ένα εκ γενετής ελάττωμα, όχι νόσος, που εμφανίζεται σε περίπου 1 στις 1.000 γεννήσεις, συνήθως αγνώστου αιτιολογίας.

Πρόκειται για συγγενείς διαμαρτίες του κρανίου που μπορεί επίσης να επηρεάσουν το πρόσωπο και να εμφανιστούν σε 1 στις 2.000 γεννήσεις.

Πρόκειται για ελιές που υπάρχουν εκ γενετής και απαντώνται σε διάφορα μεγέθη που καλύπτουν μεγάλο τμήμα του κεφαλιού και του σώματος με σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος.