Πρόκειται για ελιές που υπάρχουν εκ γενετής και απαντώνται σε διάφορα μεγέθη, από μια μικροσκοπική ελιά άνευ σημασίας έως κάποιον τεράστιο σπίλο που καλύπτει μεγάλο τμήμα του κεφαλιού και του σώματος με σημαντικό κίνδυνο εμφάνισης μελανώματος. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιούνται από απλές έως περίπλοκες μέθοδοι επανόρθωσης, από τμηματική εκτομή και δερματικά μοσχεύματα έως διατατήρες ιστών, ακόμα και ελεύθεροι κρημνοί.