Διόρθωση ημιπροσωπικής μικροσωμίας

Προεγχειρητικές & Μετεγχειρητικές εικόνες

Προεγχειρητική εικόνα ασθενούς

Μετεγχειρητική εικόνα ασθενούς